Consortium

Vier kennisinstellingen baten The Reef uit. Elk heeft zijn eigen expertise en bereikt verschillende doelgroepen, gaande van graduaten tot masters en zij-instromers.  

Ons contacteren

Syntra West

Met de nadruk op praktische vaardigheden bereidt Syntra West professionals voor op de uitdagingen van de duurzame energie sector. De docenten zijn meestal zelf nog aan de slag in het werkveld en brengen hun waardevolle expertise mee naar de lessen.  

Syntra West integreert The Reef onder meer in de opleidingen tot windmolentechnicus en marine coördinator. Daarnaast speelt Syntra West ook een rol in relevante projecten die innovatie in het onderwijslandschap versterken.  

Universiteit Gent

Universiteit Gent zet sterk in op de ontwikkeling van kennis en onderzoek op het vlak van duurzame blauwe economie. Over de verschillende faculteiten en vakgroepen heen beschikken we over een ruime expertise op het gebied van mariene en maritieme toepassingen. 

Universiteit Gent zet The Reef Digital Training Lab in binnen bestaande opleidingen zoals de voortgezette opleiding offshore windenergie, maar zoekt ook nieuwe samenwerkingen in het kader van nationale en internationale opleidings- en onderzoeksprojecten. 

Howest

Howest is een voorloper en innovator op het gebied van game technologie, cybersecurity , blockchain, AI en AR/VR/XR. 'Anticipating the future' is ons leidmotief en drijfveer. In een wereld die constant in verandering is, kiest Howest er bewust voor om niet alleen in te spelen op de vele maatschappelijke veranderingen maar om vooral vóór te blijven op de trends en uitdagingen van de toekomst.

Howest zal in The Reef haar opleidingen in cybersecurity(beveiliging), blockchain en AI verankeren maar richt zich ook sterk op de VR- en AR- toepassingen van het trainingslab.

Hogeschool VIVES

Levenslang leren is essentieel in een wereld die permanent in verandering is. Met behulp van de infrastructuur van het lab brengt hogeschool Vives een kwalitatief aanbod aan opleidingen zodat studenten, werknemers en bedrijven mee kunnen blijven met de technologische innovaties gelinkt aan de blauwe economie.

Vives zal de infrastructuur van The Reef in de eerste plaats gebruiken binnen haar drone opleidingen, met speciale aandacht voor data-analyse en -verwerking. De faciliteiten worden verder gebruikt in onderzoek en onderwijstechnologie.

Projecten

The Reef is betrokken in verschillende projecten. Zowel expertise als infrastructuur kunnen ter beschikking gesteld worden van projecten. In onderstaande projecten speelt The Reef ook een rol. Contacteer de coördinator als je The Reef wil betrekken in een project. 

T-Shore

T-shore wil de uitdagingen aanpakken waarmee de offshore windindustrie in Europa wordt geconfronteerd. Dit project ontwikkelt opleidingsprogramma's, legt een opleidingsbibliotheek aan en bevordert Europese samenwerking via Centres of Vocational Excellence (CoVE's). T-Shore wil werknemers voorzien van de vaardigheden en competenties die ze nodig hebben om te slagen in de industrie.

Ontdek het project


Offshore For Sure  

Hernieuwbare energie op zee krijgt de komende jaren een belangrijke impuls. Vijftien partners uit Vlaanderen en Nederland bundelen hun expertise in het project Offshore For Sure om vijf veelbelovende energieoplossingen te testen en hun toepasbaarheid in het energiesysteem te vergroten. The Reef is betrokken binnen de module 'training en educatie'. 

Ontdek het project

The Reef is een samenwerking van:

Met de financiële steun van: